Tai-či a čchi-kung

...................................

  • Tai-či (taijiquan)  je stará forma čínského zdravotního cvičení a zároveň bojového umění, které bylo odvozeno z některých tehdejších odvětví vnitřních i vnějších stylů Kung Fu, Tradiční čínské medicíny a duchovních principů Taoismu. Cvičení je přínosem pro zdraví a pro fyzický, duševní i mentální rozvoj člověka.
  • Ve cvičení je základ v hlubokém a přirozeném dýchání, obloukovitých pohybech, práci s těžištěm a vedení vnitřní síly. Následkem je uvolnění svalstva i psychického napětí. Díky stabilizačním pozicím je posilováno tělo komplexně celé. Důraz je kladen na správnou pozici těla v uvolněném i napnutém stavu. Fyzické zatížení si každý volí sám podle svých možností, schopností a aktuálního zdravotního stavu.
  • wushen Dao

...................................

  • Začátečníci v prvním roce se naučí základní principy cvičení a věnují se studiu forem Taiči Wudang z posvátných  Taoistických hor Wudang shan a studiu Čchikung.
  • Cvičební hodina probíhá následovně: rozcvička (příprava celého organismu na cvičení a na některé specifické dovednosti),zklidnění s dýcháním, opakování základních technik,  opakování probrané látky z minula a nácvik nových pohybů. Na konci opakování všecho probraného a harmonizace organismu.

Během roku se seznamujeme s principy Taoismu a Tradiční čínské medicíny.

Respektujeme každého jako individualitu se všemi přednostmi a omezeními.

Věnujeme se:

  • Tai-či stylu Yang, Chen, Wudang, Shaolin
  • Čchi kung různých zaměření a stylů.

zajimavosti